Obchodné podmienky

Kategorie
 
 
 
 
 

Milí zákazníci, v rámci preventívnych opatrení týkajúcich sa Koronavírusu, sme sa rozhodli odosielať objednávky v obmedzenom režime.

Baličky budeme odosielať iba vrámci Slovenska raz do týždňa cez DPD kuriéra za zvýhodnenú cenu 3,50€ / 4,50€ na dobierku.

Pri dobierke bude z bezpečnostných dôvodov možná iba platba kartou.

Ďakujeme za pochopenie a Vašu priazeň.

 
 

Všeobecné obchodní podmínky

Článek 1: Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti společnosti MOE Kids s.r.o., se sídlem Kadnárova 85, 831 06 Bratislava-Rača, Slovenská republika, IČO: 48 174 319, DIČ: 2120091556, IČ DPH: SK2120091556, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddíl: Sro, vložka č. 104412/B (dále jen „Prodávající“) a kupujícího (dále jen „Kupující“) při koupi zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce www.moekids.cz (dále jen „E-shop“) a jsou neoddělitenou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím na dálku prostřednictvím E-shopu (dále jen „Kupní smlouva“).

Tyto VOP platí pro koupi zboží objednaného prostřednictvím E–shopu.

Veškeré vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upravené těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platném znění. Pokud je Kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP příslušnými ustanoveními zákona č. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platném znění, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího.

Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která si elektronicky objedná zboží prostředníctvím E-shopu.

Spotřebitele se rozumí:

 1. fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci svojí obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občansky zákoník),
 2. fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu svojí podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání (§ 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa).

Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář zpracovaný systémem E-shopu, obsahující informace o Kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky E-shopu a celkovou cenu tohoto zboží.

Zbožím se rozumí veškeré produkty uvedené v nabídce E-shopu.

 

Orgánem dozoru nad činností Prodávajícího je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. Box 5

820 07 Bratislava 27

 

Kontaktní údaje Prodávajícího pro Kupující:

MOE Kids s.r.o.,

se sídlem Kadnárova 85, 831 06 Bratislava-Rača, Slovenská republika,

IČO: 48 174 319,

DIČ: 2120091556,

IČ DPH: SK2120091556

zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddíl: Sro, vložka č. 104412/B

Tel.:        +421 904 250 825

               +421 907 130 152

E – mail:   moe@moekids.cz (všeobecné informace)

                   info@moekids.cz (informace k objednávkám)

 

Článek 2: Objednávka zboží

Objednávka vzniká na základě potvrzení zboží uloženého do košíku v E-shopu. Pro správné vyřízení objednávky je potřeba vyplnit požadované údaje a zvolit možnosti dopravy a platby.

Objednávka sa stáva závaznou elektronickým doručením Prodávajícímu. Přijatá objednávka je považována za návrh Kupní smlouvy a je závazná.

Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému Prodávajícího. Kupujícímu se po vytvoření objednávky v E-shopu automaticky vygeneruje e-mail s potvrzením přijetí objednávky E-shopem. Zároveň bude objednávka registrovaného Kupujícího po přihlášení dostupná v části Správa účtu.

 

Článek 3: Storno objednávky

Kupující má právo bezplatně stornovat objednávku, která ješte nebyla Prodávajícím vyřízena a odeslána. V takovém případě nás kontaktujte co nejdříve na e-mailovou adresu info@moekids.cz a uveďte číslo objednávky. V případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou sumu kupní ceny, bude tato částka Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejdéle však v lhůtě 14 dní, vrácená.

Stornování již vyexpedované objednávky je možné za poplatek ve výši dopravních nákladů. V případě stornování již vyexpedované objednávky ze strany Kupujícího si Prodávající vyhrazuje právo započítat poplatek ve výši dopravních nákladů proti uhrazené kupní ceně a převyšující sumu až následně odeslat na účet Kupujícího. Kupní cena ponížená o dopravní náklady bude kupujícímu vrácená na jeho účet až po doručení stornovaného zboží na adresu Prodávajícího. Stornované zboží neposílejte na dobírku, tento typ zásilky nebude převzat.

Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku Kupujícího na zboží, které nebude schopen dodat z důvodu jeho vyprodání. O stornovaní objednávky bude Kupující bezodkladně informován telefonicky nebo e-mailem. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou sumu kupní ceny, bude tato částka Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejdéle však v lhůtě 14 dní, vrácená.

 

Článek 4: Kupní cena

Kupní cena zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím E-shopu je uvedená vždy vedle vybraného zboží, a to včetně DPH. Veškeré kupní ceny uvedené u zboží jsou konečné. Ke kupní ceně zboží je připočtena cena za dopravu dle zvoleného způsobu doručení.

Prodávající si vyhrazuje právo změny kupní ceny v opodstatněných případech, o této změne kupní ceny je povinen Kupujícího informovat a zároveň s plněním objednávky s novou kupní cenou musí Kupující vyslovit přijetí této kupní ceny. V opačném případě má Kupující právo odstoupit od Kupní smlouvy bez jakéhokoliv storno poplatku.

 

Článek 5: Platební podmínky

Prodávající umožňuje jeden z nasledujících způsobů platby:

 1. Platba bankovním převodem;
 2. Platba na dobírku;
 3. Platba prostřednictvím služby PayPal a GoPay.

Bližší informace o možnostech platby najdete v samostatné části Doprava a platby. 

 

Článek 6: Dodací podmínky

Zboží je doručováno následujícími způsoby:

 1. prostřednictvím Slovenské pošty;
 2. prostřednictvím kurýrní služby;
 3. prostřednictvím společnosti Zásielkovňa.sk.

Objednávky budou vyřízeny v co najkratším možném čase a to obvykle do 1-3 pracovních dnů, maximálně však do 7 pracovních dnů. O vyexpedování objednávky je Kupující informován e-mailem do 24 hodín od odeslání.

Doba doručení zboží je prodloužena o další 1 až 3 pracovní dny v případě doručení zboží Slovenskou poštou, kurýrní společností nebo doručení na vybrané výdejní místo společnosti Zásielkovňa.sk.

Nebude-li Vám zboží nebo oznámení o uložení na pošte doručeno ani do 7 dnů od obdržení našeho e-mailu o expedici, kontaktujte prosím Vaši dodací poštu i nás na e-mailové adrese info@moekids.cz.

Není-li Vám zboží nebo oznámení o uložení na vybraném výdejním místě společnosti Zásielkovňa.sk doručeno ani do 7 dnů od obdržení našeho e-mailu o expedici, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese info@moekids.cz. Taktéž nás prosím kontaktujte v případě, nebude-li Vám zboží doručeno kurýrní společností ani do 7 dnů od obdržení našeho e-mailu o expedici.

Prodávající zasílá zboží dobře zabalené a zabezpečené. Kupující je povinen si zásilku po převzetí zkontrolovat a, pokud je to možné, prověřit její kompletnost a neporušenost. Viditelně poškozenou zásilku (poškozený obal balíku apod.) nepřebírejte! Případné nesrovnalosti nebo chyby okamžitě reklamujte. Pozdější reklamace na porušenost zásilky nebo množství zboží nebudou Prodávajícím akceptovány.

Po připsání celé částky na účet Prodávajícího včetně zvoleného poštovného nebo v případě, že Kupující zvolí způsob platby v hotovosti při doručení (na dobírku), bude zboží odesláno Kupujícímu do 3 pracovních dnů.

Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací doby v případě nepředvídatelných okolností. O prodloužení dodací doby bude Kupující bezodkladně informován.

Bližší informace o možnostech doručení zboží najdete v samostatné části Doprava a platby. 

 

Článek 7: Převod vlastnického práva

Vlastnické právo přechází z Prodávajícího na Kupujícího až momentem zaplacení kupní ceny.

Záruční doba

Na veškeré prodávané zboží je poskytována zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců, která začína plynout dnem převzetí zboží Kupujícím.

Ke každé objednávce je přiložen daňový doklad (faktura), který zároveň slouží jako záruční list. V případě chybějícího daňového dokladu nás prosím informujte co nejdříve, a to e-mailem na info@moekids.cz nebo telefonicky (na +421 904 250 825 nebo +421 907 130 152).

E-shop ručí Kupujícímu za:

 1. dodržení ceny, která byla platná v čase odeslání objednávky Kupujícím;
 2. dodání zboží tak, aby nebylo poškozené;
 3. dodání zboží v takovém množství a sortimentu, v jakém bylo uvedeno v objednávce.

 E-shop nenese zodpovědnost za:

 1. opožděné doručení zboží zaviněné doručovatelem (poštou, kurýrní společností nebo společností Zásielkovňa.sk);
 2. opožděné doručení zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce;
 3. poškození zaviněné doručovatelem (poštou, kurýrní společností nebo společností Zásielkovňa.sk).

 

Článek 8: Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu odstoupit od smlouvy

V případě, že je Kupní smlouva uzavřená prostřednictvím prostředků na dálku (v tomto případě elektronický obchod na internetu) a v případě, že Prodávající včas a řádně poskytl Kupujícímu jakožto spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy podle § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory  prodávajícího (dále jen „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Kupující jakožto spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu podle ustanovení § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa od Kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Podle § 7 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa se zboží považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo osoba jím určená s výjimkou dopravce převezme veškeré části objednaného zboží nebo pokud je:

 1. zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce doručováno oddělene, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
 2. doručováno zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo kusu,
 3. zboží doručováno opakovaně během vymezené doby, okamžikem převzetí prvního doručeného zboží.

Kupující může odstoupit od Kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením plynutí lhůty na odstoupení od Kupní smlouvy.

Kupující jakožto spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

 1. poskytnutí služby, pokud bylo její poskytování započato s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
 2. prodej předmětu zhotoveného podle zlváštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného konkrétně pro jednoho spotřebitele.

Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy podle § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa u Prodávajícího některým z následujících způsobů:

 1. v písemné podobě,  tj. formou doporučené zásilky adresované na adresu sídla Prodávajícího,
 2. zaslaním zprávy elektronické pošty (e-mailu) na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@moekids.cz.

Kupující může na odstoupení od smlouvy použít formulář "Formulář na odstoupení od smlouvy", který najdete v samostatné části Vrácení, výměna a reklamace zboží.

Lhůta na odstoupení od smlouvy se považuje za dodrženou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odeslané Prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kupující je povinen nejdéle do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží v nepoškozeném stavu, bez jakýchkoliv známek užívání nebo opotřebení a s veškerou dokumentací, která byla kupujícímu doručena spolu se zbožím, a to zpět na adresu sídla Prodávajícího. Lhůta podle první věty je považována za zachovanou v případě, že zboží bylo odevzdáno do přepravy nejdéle v poslední den lhůty. Doporučujeme zboží zaslat jako doporučenou zísilku nebo balík. Neposílejte zboží na dobírku, tento typ zásilky nebude převzat.  

Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejdéle do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit Kupujícímu veškeré platby, které od Kupujícího přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, vrácení nákladů na dopravu, dodání a poštovného a jiných nákladů a poplatků. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu tyto platby stejným způsobem, jaký využil Kupující při platbě. Kupující a Prodávající se mohou dohodnout na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím Kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu výše vyjmenované platby před tím, než je mu zboží doručeno nebo pokud Kupující zaslání zboží zpět Prodávajícímu neprokáže.

Při odstoupení od smlouvy hradí Kupující pouze náklady na vrácení zboží Prodávajícímu. 

Ustanovení článku 8 těchto VOP výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele.

 

Článek 9: Reklamace zboží

Kupující má právo uplatnit u Prodávajícího zodpovědnost za vady zboží týkající se pouze zboží, které vykazuje vady, za něž zodpovídá Prodávající, vztahuje sa na ně záruka a bylo zakoupeno u Prodávajícího prostřednictvím E-shopu.

Jedná-li se o vadu zboží, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla tato vada bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je pak povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li reklamovaná vada prokazatelná nebo prokáže-li se, že se nejedná o záruční vadu, bude reklamace zamítnuta.

Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo, pokud se vada týká pouze části zboží, výměnu této části, nevzniknou-li tím Prodávajícímu nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

Prodávající může vždy místo odstranění vady vadné zboží vyměnit za bezvadné, pokud to Kupujícímu nezpůsobí žádné potíže.

Jedná-li se o vadu zboží, kterou není možné odstranit, a která brání tomu, aby bylo možné zboží používat správně jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší Kupujícímu i v případě, že se jedná sice o odstranitelné vady, ale Kupující nemůže pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží správně používat.

Jedná-li se o neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned poté, kdy se vada objevila. Případné zpoždění při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení produktu a může být důvodem odmítnutí reklamace.

Vykazuje-li produkt vady, Kupující má právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího tak, že doručí reklamované zboží spolu s dokladem o jeho úhradě a oznámením o uplatnění reklamace na adresu Prodávajícího (MOE Kids s.r.o., Kadnárova 85, 831 06 Bratislava-Rača). Neposílejte zboží na dobírku, tento typ zásilky nebude převzat. Kupující je povinen v oznámení o uplatnění reklamace pravdivě uvést veškeré požadované informace.

Formulář „Oznámení o uplatnění reklamace“  najdete v samostatné části Vrácení, výměna a reklamace zboží.

Kupující může učinit oznámení o uplatnění reklamace některým z následujících způsobů:

 1. v písemné podobě, tj. formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla Prodávajícího,
 2. zaslaním zprávy elektronické pošty (e-mailu) na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@moekids.cz.

Reklamační řízení začíná dnem, kdy jsou splněny veškeré nasledující podmínky:

 1. doručení oznámení o uplatnění reklamace a dokladu o úhradě zboží Prodávajícímu,
 2. doručení reklamovaného zboží od Kupujícího Prodávajícímu.

Prodávající je povinen informovat Kupujícího o oprávněnosti reklamaci a o postupu jejího vyřízení do 3 pracovních dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména je-li vyžadováno složité technické zhodnocení stavu zboží, nejdéle do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení. V případě oprávněné reklamace se prodávající zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět Kupujícímu s příslušným stanoviskem.

Nároky z vad zboží zanikají: 

 1. pokud byly vady způsobeny mechanickým poškozením výrobku Kupujícím; 
 2. pokud byly vady zapříčiněny nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití, 
 3. neoznámením zjevných vad při převzetí zboží;  
 4. pokud byly vady způsobeny používaním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží;  
 5. pokud byly vady zapříčiněny zanedbaním péče a údržby o zboží;  
 6. pokud byly vady způsobeny používaním zboží v rozporu s jeho účelem, všeobecnými zásadami nebo jiným porušením záručních podmínek.  

Záruka sa nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním a praním zboží, kterým se přirozeně mění vzhled výrobku.

Pokud Kupující není spokojený se způsobem, kterým Prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo domnívá-li se, že Prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud Prodávající žádost o nápravu zamítne nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, Kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle stanovení § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternativním řešení sporů v platném znění. Příslušným subjektem na alternativní řešení spotřebitelských sporů s Prodávajícím je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava  27,  www.soi.sk nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedených Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk). Spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ustanovení článku 9 těchto VOP výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele.

 

Článek 10: Práva a povinnosti smluvních stran

Za smluvní strany se považují Prodávající a Kupující.  

Kupující je povinen: 

 1. převzít objednané zboží; 
 2. zaplatit za zboží dohodnutou úhradu Prodávajícímu; 
 3. překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotné zboží při jeho převzetí. 

 Prodávající je povinen: 

 1. dodat Kupujícímu zboží v požadované kvalitě, množství a za dohodnutou cenu;  
 2. spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat Kupujícímu veškeré dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, návod na použití.

 

Článek 11: Ochrana osobních údajů

Bližší informace najdete v samostatné části Ochrana osobních údajů.

 

Článek 12: Ostatní důležité informace

Prodávající je plátcem DPH.

Zboží je předáváno na základě vzoru (fotografie) uvedeného na stránce internetového obchodu Prodávajícího. Fotografie (obrázky) přiřazené k jednotlivému zboží jsou ilustrační. Rozdíly mezi fotografiemi a dodaným zbožím nejsou důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího, pokud Prodávající dodá Kupujícímu objednané zboží.

Registrace není podmínkou nákupu.

 

Článek 13: Záverěčné ustanovení

Prodávající a Kupující sa zavazují zachovávat mlčenlivost o informacích a údajích získaných při realizaci tohoto smluveného vztahu, a to nejméně po dobu 12 měsíců po skončení smluveného vztahu. 

Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky i bez předchozího upozornění Kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek se celý proces nákupu řídí prostřednictvím takových všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v momentě odeslání objednávky Kupujícím.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti 01. 01. 2019.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze